Skip to main content
Column

Toerekening kwade trouw belastingadviseur aan belastingplichtige, aldus Hof!

By 5 mei 2020No Comments

Door de adviseur in de aangifte van een belastingplichtige opgevoerde nep-kosten leiden tot navordering bij belastingplichtige

In de praktijk komt het voor dat een belastingplichtige al dan niet met of via zijn adviseur bewust of onbewust aangifte inkomstenbelasting doet naar een te laag inkomen. Bepaalde inkomsten worden bijvoorbeeld verzwegen of er worden gefingeerde kosten in aftrek gebracht. Vaak wordt dit bij het opleggen van de definitieve aanslag niet (door de systemen van de Belastingdienst) opgemerkt. De inspecteur kan de tot te lage bedragen opgelegde definitieve aanslagen onder voorwaarden corrigeren door navorderingsaanslagen op te leggen. In maart 2020 heeft het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2020:2103) uitspraak gedaan in een zaak waarbij de navorderingsbevoegdheid aan bod kwam. In het bijzonder kwam daarbij de toerekening van de kwade trouw van de adviseur aan de belastingplichtige aan bod.

Op fiscaalconsult.nl ga ik nader in op enkele onderdelen van de navorderingsbevoegdheid en in het bijzonder de kwade trouw en de toerekening van de kwade trouw van de adviseur aan zijn of haar client. Lees meer op fiscaalconsult.nl