Skip to main content

Onze expertise

Laghmouchi Law

Fiscaal recht

 • Belastingcontrole of boekenonderzoek

Elke ondernemer kan te maken krijgen met een belastingcontrole. Bij een belastingcontrole heeft de medewerker van de Belastingdienst allemaal vragen die betrekking kunnen hebben op u of een derde. U bent in beginsel verplicht om mee te werken aan het onderzoek maar uiteraard heeft u als ondernemer ook een aantal rechten waar de controleur zich aan dient te houden.

Het kantoor heeft ruime ervaring op het gebied van het begeleiden van ondernemers (maar ook belastingadviseurs of accountants) bij belastingcontroles.

Is er bij u een belastingcontrole aangekondigd en wilt u weten wat uw rechten en verplichtingen zijn? Laghmouchi Law is u graag van dienst.

 • Bezwaar- en beroepsprocedure

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor er een geschil ontstaat met de Belastingdienst. Laghmouchi Law voert met regelmaat bezwaar- en beroepsprocedures en beschikt over ruime proceservaring. Het kantoor behartigt bij deze procedures uw belangen.

Laghmouchi Law onderscheidt zich van andere advocaten doordat het kantoor naast kennis van het formele recht en procesrecht ook beschikt over gedegen kennis van het materiële recht welke uiteraard ingezet wordt indien nodig. Het combineren hiervan kan leiden tot het meest optimale resultaat.

Voordat een bezwaar- of beroepsprocedure wordt gestart, wordt uiteraard eerst in kaart gebracht wat de mogelijkheden, kansen en risico’s zijn. Aan de hand hiervan wordt in goed overleg met u een strategie bepaald.

 • (Btw-)fraude

Het kantoor is onder andere gespecialiseerd in het bijstaan van cliënten die worden verdacht van fiscale of financiële fraude. Deze vormen van fraude zijn vaak zeer complex omdat vaak fiscale-, financiële en strafrechtelijke wetgeving van toepassing is. Het verdient dan ook aanbeveling een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

De kans op succes is het grootst als tijdig een gespecialiseerd advocaat wordt ingeschakeld waardoor in een vroeg stadium kan worden nagedacht over de kansen, risico’s en strategie. Het kantoor is u hierbij graag van dienst.

 • Btw, douane en accijns

De fiscale wetgeving is complex, met name als het gaat om btw, douane of accijns (ook wel indirecte belastingen genoemd). Bij indirecte belastingen heeft u niet enkel te maken met nationale wetgeving, maar ook met Europese wetgeving.

Het kantoor heeft jarenlange ervaring met het bijstaan van zowel commerciële als non-profit instellingen als het gaat om vragen of geschillen op het gebied van indirecte belastingen. Heeft u ten onrechte btw betaald of in rekening gebracht? Twijfelt u over of u de wetgeving juist toepast of kansen optimaal benut? Het kantoor is u graag van dienst.

 • Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en dividendbelasting

Fiscale wet- en regelgeving is enorm complex waardoor u vaak niet weet of u al dan niet conform wet- en regelgeving handelt. Het kantoor heeft kennis van alle fiscale wet- en regelgeving en kan u in dit kader adviseren en bijstaan.

Twijfelt u of u alle kansen optimaal benut? Neem contact op!

 • Inkeer (niet aangegeven buitenlands vermogen)

Heeft u om wat voor reden dan ook in het buitenland aangehouden vermogen niet aangegeven in uw belastingaangifte? Ontdekking hiervan door de Belastingdienst kan vervelende gevolgen hebben zoals een boete of in bepaalde gevallen zelfs strafrechtelijke vervolging.

Wilt u zich vrijwillig melden bij de Belastingdienst om het verleden te corrigeren? Dit lijkt eenvoudig maar is het veelal niet. Het kantoor heeft ruime ervaring met het begeleiden van personen die willen inkeren en is ook u graag van dienst.

 • Internationaal en Europees belastingrecht

Laghmouchi Law is ervaren en kundig op het gebied van internationaal en Europees belastingrecht. Dit geldt voor zowel Nederlandse ondernemers die ook actief zijn in het buitenland of Buitenlandse ondernemers met activiteiten in Nederland. Omdat het kantoor beschikt over kennis van diverse specialismen, ontvangt u integraal advies.

Heeft u advies of bijstand nodig op het gebied van internationaal of Europees belastingrecht? Het kantoor helpt u graag.

 • Invordering

Als de Inspecteur een belastingaanslag heeft vastgesteld, moet deze worden betaald. Als u niet binnen de gestelde termijn kunt betalen kan de ontvanger maatregelen treffen zoals het leggen van beslag op uw bezittingen. Het kantoor probeert graag in overleg met de Ontvanger om het geschil op te lossen. Mocht dit geen succes opleveren, dan kan het kantoor u goed bijstand leveren bij een eventuele procedure.

 • Fiscale boete

De Inspecteur kan in bepaalde gevallen besluiten om een fiscale boete op te leggen. Dit kan aanzienlijk in de papieren lopen. De inspecteur is bij het opleggen van een fiscale boete wel aan bepaalde wettelijke verplichtingen gebonden. Met goed advies en bijstand door Laghmouchi Law kan een fiscale boete uitblijven of flink verlaagd worden.

Heeft u advies en bijstand nodig op het gebied van het (fiscale) boeterecht? Laghmouchi Law helpt u graag. 

 • Bestuurdersaansprakelijkheid

Schulden van een B.V., vereniging of stichting komen in eerste instantie voor rekening van de rechtspersoon zelf. In bepaalde gevallen kunnen schuldeiser, waaronder ook de Belastingdienst, zich verhalen op de bestuurders. Bestuurders van zowel commerciële- als non-profit instellingen kunnen te maken krijgen met fiscale of civiele bestuurdersaansprakelijkheid.

Het unieke aan Laghmouchi Law is dat zowel kennis van de fiscale als de civiele bestuurdersaansprakelijkheid in ruime mate beschikbaar is. Bij het bepalen van een strategie wordt rekening gehouden met alle relevante wet- en regelgeving waardoor u optimale bijstand kunt krijgen. Omdat het kantoor beschikt over kennis van diverse specialismen, ontvangt u integraal advies. Als bestuurdersaansprakelijkheid aan de orde is of dreigt te komen, is Laghmouchi Law u graag van dienst om ervoor te zorgen dat u er zo goed mogelijk uit komt.

Heeft u advies en bijstand van het kantoor nodig op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht? Laghmouchi Law helpt u graag.

 • ANBI’s

U wordt als ANBI iedere dag met nieuwe uitdagingen geconfronteerd terwijl u zich liever bezighoudt met het realiseren van uw doelstellingen. U loopt dan tegen diverse fiscale en juridische vraagstukken aan. Zijn de statuten van uw instellingen nog op orde? Loopt u door uw huidige of voorgenomen activiteiten het risico om uw ANBI-status te verliezen? Is ter zake van de inkomsten omzetbelasting verschuldigd? Heeft u recht om de aan u in rekening gebrachte omzetbelasting terug te vorderen c.q. in aftrek te brengen? Laghmouchi Law staat u met raad en daad bij en neemt eventuele onzekerheden bij u weg.

Is uw ANBI-beschikking ingetrokken? Laghmouchi Law heeft ruime ervaring in het voeren van procedures tegen intrekkingen van ANBI-beschikkingen. Wilt u weten wat uw kansen zijn? Neem dan contact op!