Onze expertise

Laghmouchi Law

U wordt als ondernemer iedere dag met nieuwe uitdagingen geconfronteerd. Uitdagingen van juridische en fiscale aard, bij dagelijkse (rechts-)handelingen, in relatie tot werknemers, cliënten, investeerders, de overheid of overige partijen.

U loopt als ondernemer of algemeen nut beogende instelling (ANBI) dagelijks tegen diverse fiscale en juridische vraagstukken aan. Zijn de statuten van uw instelling nog op orde? Loopt u door uw huidige of de voorgenomen activiteiten het risico uw ANBI-status te verliezen? Wenst u met andere ANBI’s of commerciële partijen samen te werken en bent u onzeker over de fiscale (en juridische) gevolgen?

Laghmouchi Law staat u met raad en daad bij deze en andere vragen en onzekerheden zodat u die fiscale en juridische uitdagingen met de juiste voorbereiding effectief kunt aanpakken.

Bijstand bij geschillen en procedures

Het handhaven van een gezonde juridische organisatiestructuur is een must en het betalen van belasting een verplichting.

Externe fiscale aangifte kantoren waar Laghmouchi Law veel ervaring mee heeft kunnen u van dienst zijn bij uw aangifteverplichtingen.

Met de solide juridische adviezen van Laghmouchi Law voorkomt u dat u, uw onderneming of ANBI in een kwetsbare positie komt ten opzichte van uw contractuele partners of de overheid. Met de fiscale adviezen van Laghmouchi Law voorkomt u dat u zwaarder belast wordt en toch binnen de kaders van de wet blijft. Voor het geval discussies met fiscale en andere toezichthoudende autoriteiten niet vermeden kunnen worden, staat Laghmouchi Law (indien nodig met externe adviseurs) klaar om uw belangen adequaat te behartigen. Met Laghmouchi Law aan uw zijde gaat u een onderzoek van de FIOD, Inspectie SZW of NVWA met de nodige kennis en kunde tegemoet. Mocht dit leiden tot fiscale of economische strafvervolging dan staat Laghmouchi Law, eventueel met haar partners, voor u klaar.

Ondernemingsrechtelijk en fiscaal advies bij transacties

U richt zich graag op uw kernactiviteiten, kerndoelstellingen en tot het sluiten van transacties. Wanneer u krachten bundelt met andere ondernemers of ANBI’s, een onderneming of activiteiten van een andere ANBI overneemt of afstoot of een andere transactie aangaat wilt u echter de juridische aspecten niet uit het oog verliezen. Zonder de noodzakelijke aandacht kunnen belastingen een flink obstakel vormen in een transactie of mogelijk zelfs het voortbestaan van uw onderneming of ANBI.

Met de geïntegreerde fiscale en ondernemingsrechtpraktijk van Laghmouchi Law waarbij met externe gekwalificeerde ondernemingsrechtelijke en fiscale freelance professionals wordt gewerkt kan op een flexibele wijze doch ook op kwalitatief hoogstaand niveau waarde worden toegevoegd aan uw transacties.

Netwerk partner voor ondernemingspraktische en compliance behoeften

Als cliënt van Laghmouchi Law heeft u toegang tot een breed netwerk van onafhankelijke externe freelance professionals. Laghmouchi Law werkt geregeld met nationale als internationale consultancy, trust-, accountants-/administratie-, en advocatenkantoren samen. Laghmouchi Law werkt met oplossingspartners die op basis van een mix van expertise, ondernemingscultuur en diversiteit passen bij de concrete wensen van de ondernemer, ANBI of particulier.

Laghmouchi Law is uiteraard graag bereid om het contact met nationale en internationale dienstverleners te coördineren zodat u zich op uw kernactiviteiten kunt blijven richten.