Skip to main content

Beslag en executie

Ondernemingsrecht & civiele geschillen

Is er bij u beslag gelegd op gelden of goederen of wilt u beslag laten leggen op gelden of goederen van derden? Of wilt u over gaan tot executie van een vonnis? Raadpleeg Laghmouchi Law voor advies en bijstand. Laghmouchi Law kan u adviseren over welke route u het beste kunt bewandelen en wat de kansen en risico’s zijn. Het leggen van beslag of het overgaan tot executie is namelijk niet altijd zonder risico. Ook kan Laghmouchi Law u adviseren over wat u het beste kunt doen als er beslag is gelegd op uw gelden of goederen.