Skip to main content

Laghmouchi Law

Bijstand bij geschillen met de Belastingdienst, andere toezichthouders en banken

Maak een afspraak

Heeft u een (dreigend) geschil met de Belastingdienst, de Toeslagen of Douane of wil uw bank de bankrelatie beëindigen en zoekt u een advocaat die u bijstaat?

Laghmouchi Law is gespecialiseerd in het verlenen van advies en bijstand als het gaat om dreigende en lopende geschillen met de Belastingdienst, Toeslagen en de Douane en bij geschillen met banken (zoals beëindiging van een bankrelatie).

Neem contact op