Skip to main content

Contractuele geschillen

Ondernemingsrecht & civiele geschillen

Contractuele geschillen zijn geschillen over het aangaan, de inhoud en het beëindigen van overeenkomsten. Contractuele geschillen zetten vaak een zakelijke relatie op scherp en kosten veel tijd, geld en energie en leveren vaak veel gedoe op. Dergelijke geschillen kunnen zelfs een bedreiging zijn voor de bedrijfsvoering van de onderneming.

Contractuele geschillen komen in de praktijk veelvuldig voor en kunnen erg vervelend zijn. Bij contractuele geschillen kunt u denken aan aandeelhoudersovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, financieringsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en dergelijke. Echter, contractuele geschillen kunnen ook met overheidspartijen ontstaan, bijvoorbeeld bij vaststellingsovereenkomsten met de Belastingdienst. Andere geschillen die in de praktijk van Laghmouchi Law voorkomen zijn geschillen met een bank of andere financiële instelling over de vraag of een overeenkomst kan worden beëindigd. Vaak ontstaat een geschil omdat vanwege dubbelzinnige teksten dan wel de wijze waarop een contract tot stand is gekomen onduidelijk is wat nu precies is overeengekomen, dan wel of overeenkomstig de afspraken is geleverd dan wel of al dan niet is voldaan aan bepaalde voorwaarden waardoor bijvoorbeeld een garantie kan worden ingeroepen.

Laghmouchi Law heeft ruime ervaring en gedegen kennis op het gebied van contractuele geschillen en zet deze kennis en kunde graag voor u in om zo snel mogelijk tot een optimaal resultaat te komen. Laghmouchi Law heeft veel ervaring met vaststellingsovereenkomsten met de Belastingdienst en/of de UHT of de Toeslagen maar ook veel ervaring met contractuele (beëindigings-)geschillen met banken (bijvoorbeeld in verband met de beëindiging van een bankrelatie). Uiteraard kunt u de kennis en kunde van het kantoor ook inzetten om een (vaststellings-)overeenkomst te beoordelen alvorens u deze aangaat of te beoordelen of de beëindiging van een overeenkomst of relatie wel terecht is.