Skip to main content

Invordering

Ondernemingsrecht & civiele geschillen

Aandeelhoudersgeschillen worden bij voorkeur voorkomen maar er is geen garantie dat deze niet zullen ontstaan. Als er een aandeelhoudersgeschil ontstaat dan wil je daar een snelle oplossing voor. De potentiele impact voor de vennootschap, de daarmee verbonden onderneming en de bij die onderneming betrokken partijen (zoals aandeelhouders, werknemers, klanten en dergelijke) zijn namelijk groot en moeten dus zoveel mogelijk worden beperkt. Het is dan ook onder andere verstandig dat aandeelhouders onderlinge afspraken vooraf goed vastleggen. Als er dan toch, met of zonder goede afspraken vooraf, geschillen ontstaan dan is het zaak om deze snel en adequaat op te lossen. Laghmouchi Law adviseert u in dit kader graag en staan u graag bij in de onderhandelingen met de andere aandeelhouder(s) om tot een buitengerechtelijke oplossing te komen.

Het geniet uiteraard altijd de voorkeur om er gezamenlijk, zonder tussenkomst van de rechter, uit te komen. Is het inmiddels dusdanig hoog opgelopen dat het niet meer mogelijk is om er buitengerechtelijk uit te komen? Dan staat Laghmouchi Law u uiteraard adequaat bij in een procedure door bijvoorbeeld een kort geding te starten. Neem contact op om uw mogelijkheden en kansen te bespreken.