Skip to main content
Algemeen

Doorslaggevende fiscale woonplaatsbepalende omstandigheden

By 8 april 2020No Comments

Bij de vraag of en in welke mate een natuurlijke persoon in de Nederlandse belastingheffing wordt betrokken, is de fiscale woonplaats een belangrijk element. De belastingplichtige die fiscaal inwoner is van Nederland wordt in de inkomstenbelasting als binnenlands belastingplichtige belast voor het wereldwijd behaald inkomen.

Over de fiscale woonplaats wordt regelmatig tussen de inspecteur en de belastingplichtige geprocedeerd. Dat is ook niet vreemd nu de wetgever de fiscale woonplaats (in artikel 4 AWR) als open norm heeft geformuleerd. Recent heeft A-G Niessen hier een interessante conclusie over geschreven.

In een in maart 2020 in Fiscaal Advies Magazine (2020, nr. 2, pag. 27) verschenen artikel behandel ik deze conclusie. Lees meer in de Fiscaal Advies Magazine.

Overigens heeft de Hoge Raad inmiddels arrest gewezen in deze kwestie. Helaas is de Hoge Raad in haar arrest, vanwege formeel rechtelijke redenen, niet meer aan de (inhoudelijke) fiscale woonplaatskwestie toe gekomen. De Hoge Raad kwam immers tot een niet ontvankelijk verklaring. We weten we op dit moment dus helaas nog niet hoe de Hoge Raad tegen de visie van A-G Niessen over de fiscale woonplaats aankijkt. Zie het arrest van de Hoge Raad van 20 maart 2020.