Skip to main content

Bezwaar- en beroepsprocedure

Fiscaal recht

Het kantoor is onder andere gespecialiseerd in het bijstaan van cliënten die worden verdacht van fiscale of financiële fraude. Deze vormen van fraude zijn vaak zeer complex omdat vaak fiscale-, financiële en strafrechtelijke wetgeving van toepassing is. Het verdient dan ook aanbeveling een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

De kans op succes is het grootst als tijdig een gespecialiseerd advocaat wordt ingeschakeld waardoor in een vroeg stadium kan worden nagedacht over de kansen, risico’s en strategie. Het kantoor is u hierbij graag van dienst.