Skip to main content

Vermogensdelicten

Strafrecht

Laghmouchi Law staat ook cliënten bij die worden verdacht van witwassen, oplichting, fraude, verduistering of faillisementsfraude. Deze delicten zijn vaak zeer complex omdat vaak fiscale-, financiële en strafrechtelijke wetten van toepassing zijn. Het verdient dan ook aanbeveling een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

De kans op succes is het grootst als tijdig een gespecialiseerde advocaat wordt ingeschakeld waardoor in een vroeg stadium kan worden nagedacht over de kansen, risico’s en mogelijke strategieën. Laghmouchi Law is u hierbij graag van dienst.