Advocaat mr. A. Laghmouchi (hierna ook: Laghmouchi Law) is de verwerkingsverantwoordelijke en is (handelend via het advocatenkantoor onder de naam Laghmouchi Law) gevestigd en kantoor houdend aan de Niasstraat 1, 3531 WR in Utrecht. Telefonisch kunt u ons bereiken op 030 291 99 20, per e-mail via info@laghmouchilaw.nl.

Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Laghmouchi Law persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Laghmouchi Law. Dit Privacy Statement is derhalve van toepassing op: (i) cliënten van Laghmouchi Law, (ii) potentiële cliënten met wie Laghmouchi Law contact heeft gelegd of wil leggen, (iii) bezoekers van de website van Laghmouchi Law, (iv) alle andere personen die contact opnemen met Laghmouchi Law of van wie Laghmouchi Law persoonsgegevens verwerkt. Voor inleenkrachten, (student-)stagiaires, juridische medewerkers en sollicitanten geldt dit Privacy Statement niet.

Laghmouchi Law verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan Laghmouchi Law hebt verstrekt, bestaande uit contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak, de advisering, bemiddeling en verwijzing, de inning van declaraties, de voldoening aan juridische en wettelijke verplichtingen en het verrichten van marketing- en werving activiteiten door Laghmouchi law, contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren en contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, trainingen, een cursus, seminars en dergelijke zoals gegevens vermeld op visitekaartjes. Ook verwerkt Laghmouchi Law persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor de nadere uitvoering of evaluatie van de dienstverlening schakelt Laghmouchi Law veelal (deels) een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Voorts verwerkt Laghmouchi Law persoonsgegevens die Laghmouchi Law heeft ontleend aan andere bronnen, zoals die beschikbaar zijn op openbare zakelijke Social Media platforms zoals LinkedIn en Facebook, persoonsgegevens die zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster en persoonsgegevens beschikbaar zijn op openbare zakelijke websites. Laghmouchi Law verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– wettelijke verplichting

– uitvoering van een overeenkomst

– verkregen toestemming van betrokkene(n)

– gerechtvaardigd belang

Laghmouchi Law bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Laghmouchi Law aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Laghmouchi Law

info@laghmouchilaw.nl

Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht

030 291 99 20

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Laghmouchi Law neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Op de website van Laghmouchi Law kunt u links aantreffen naar website van derden en social media buttons. Laghmouchi Law heeft deze websites met zorg geselecteerd. Echter, Laghmouchi Law heeft geen zicht noch controle over de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden en adviseert u dan ook de privacy statement van deze derden te raadplegen. Laghmouchi Law is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

De websites van Laghmouchi Law gebruiken geen cookies en Laghmouchi Law verzamelt dan ook geen gegevens over uw bezoek en IP-adres. Op de websites van Laghmouchi Law heeft u de mogelijkheid te reageren, te chatten, een email te sturen, Laghmouchi Law te volgen, u aan te melden voor de nieuwsbrief en andere berichten en algemene informatie op te vragen.

Om u gericht van dienst te kunnen zijn zal Laghmouchi Law daarbij met respect voor uw privacy een deel van uw gegevens gebruiken. Laghmouchi Law zal uw gegevens zonder uw verzoek of uw uitdrukkelijke toestemming niet voor andere doeleinden gebruiken.

Laghmouchi Law heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Mocht u nadere vragen hebben over de omgang met privacy laat het via voormelde contactgegevens weten.

Dit Privacy Statement is op 19 juni 2018 vastgesteld.

Met vriendelijke groet,

Laghmouchi Law