Skip to main content

PRIVACY STATEMENT/ PRIVACY VERKLARING

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom hebben we deze privacyverklaring opgesteld zodat u begrijpt wie we zijn, welke persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG – (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement) en eventuele nationale uitvoeringswetten zoals deze van tijd tot tijd (zijn of worden gewijzigd of bijgewerkt) (persoonsgegevens) die we over u verzamelen, waarom we deze verzamelen, wat we ermee mogen doen, hoe we uw privacy beschermen, hoelang we deze bewaren, met wie we deze delen en wat uw privacyrechten zijn.

 

Houd er rekening mee dat persoonsgegevens alle gegevens en/ of informatie betreffen waarmee we u, direct of indirect, individueel (als betrokkene) kunnen identificeren, in het bijzonder door te verwijzen naar een identificator, zoals een naam en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, et cetera.

 

Houd er ook rekening mee dat Laghmouchi Law B.V. zich inzet voor de veilige verwerking van persoonsgegevens en naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige toegang. De hoeveelheid persoonsgegevens die wij verwerken, wordt zo min mogelijk gehouden. Ook het aantal personen dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt. Alleen personen die aan Laghmouchi Law B.V. verbonden zijn en die uw persoonsgegevens moeten verwerken in overeenstemming met de in deze verklaring vermelde doeleinden, hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

 

Wie we zijn

Laghmouchi Law B.V., een Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86861026, Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET, Utrecht, Nederland) en met haar gelieerde maatschappijen (“Laghmouchi Law” of “wij” of “ons”) respecteren uw privacy.

 

Wanneer in deze verklaring “wij”, “ons” of het “bedrijf” wordt vermeld, verwijst dit naar de beheerder van uw gegevens onder deze verklaring, namelijk Laghmouchi Law of de met Laghmouchi Law verbonden maatschappijen waarmee u een zakelijke relatie had of heeft en/ of die beslist welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt.

 

Houd er rekening mee dat onder de aan Laghmouchi Law gelieerde maatschappijen wordt verstaan de maatschappijen waar Laghmouchi Law zeggenschap over heeft, bijvoorbeeld door direct of indirect aandeelhouderschap. U kunt een lijst met aan Laghmouchi Law gelieerde maatschappijen opvragen door contact op te nemen met onze privacyfunctionaris.

 

Hoe we persoonlijke gegevens verkrijgen

In de meeste gevallen ontvangen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks van u. In andere gevallen, waarbij we uw persoonsgegevens niet rechtstreeks van u ontvangen, verkrijgen we uw persoonsgegevens op de volgende manier(en):

 

 1. Gegevens die u ons verstrekt:
  1. Bij het invullen van formulieren op onze website (bijvoorbeeld uw naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer).
  2. Wanneer u via onze website of per e-mail om meer informatie of diensten van ons vraagt.
  3. Wanneer u zich aanmeldt voor een cursus, webinar of training dan wel een ander evenement of een dergelijk door ons georganiseerde evenement bijwoont.

 

 1. Informatie van derden.

Het komt voor dat we ook informatie van derden ontvangen. Dit is bijvoorbeeld het geval als derden ons inhuren om diensten aan u te leveren.

 

 1. Informatie die we verzamelen terwijl u door de website navigeert.

Terwijl u door de website navigeert, kunnen we ook automatisch details verzamelen over uw bezoeken aan onze website, inclusief uw IP-adres, gebruikspatronen, verkeersgegevens, locatiegegevens, logboeken en andere communicatiegegevens en de bronnen waartoe u toegang hebt, evenals informatie over uw computer en internetverbinding, inclusief uw besturingssysteem en browsertype.

 

Laghmouchi Law verzamelt gegevens van u, via onze interacties met u en door uw gebruik van onze website. U verstrekt een deel van deze gegevens rechtstreeks en wij verkrijgen een deel ervan door gegevens te verzamelen over uw interacties, gebruik en ervaringen met onze website. De gegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk van de context van uw interacties en de keuzes die u maakt, inclusief uw privacy-instellingen en de oplossingen en functies die u gebruikt. We verkrijgen ook gegevens over u van derden.

 

Waarom we persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor de doeleinden die wij hebben vastgesteld. Als we uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken dan de doeleinden die we hebben bepaald en gecommuniceerd voordat we u vooraf informeren.

 

U kunt contact met ons opnemen als u nog vragen heeft of meer uitleg nodig heeft over de doeleinden van onze verwerking van persoonsgegevens.

 

We kunnen informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze website te beheren, onderhouden en verbeteren.
 • Om onze oplossingen te bedienen, onderhouden en verbeteren
 • Om u te registreren voor Evenementen waarvoor u zich bij ons aanmeldt en profielen voor u in onze administratie in te vullen.
 • Om u informatie, producten of diensten te verstrekken die u bij ons aanvraagt.
 • Om onze verplichtingen na te komen en onze rechten af ​​te dwingen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze gebruiksvoorwaarden.
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen op onze website of om de vereiste toestemming te verkrijgen.
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze website, wanneer u daarvoor kiest.
 • Voor analyse van de industrie, benchmarking, analyse, marketing en andere zakelijke doeleinden.
 • Om uw surfgedrag bij te houden, zoals de pagina’s die u in de loop van de tijd heeft bezocht, voor analyse- en advertentiedoeleinden.
 • Om met u te communiceren over evenementen.
 • Om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden, in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren (we kunnen uw informatie bijvoorbeeld gebruiken om contact met u op te nemen om uw interesses in onze diensten en producten of andere evenementen verder te bespreken).

 

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • De verwerking van uw naam en contactgegevens om u informatie te verstrekken over onze oplossingen, uw registratie voor en deelname aan onze evenementen en webinars of voor kantoorbezoeken te beheren, uw registratie voor wedstrijden of promoties te beheren, u klantenondersteuning te bieden of anderszins te communiceren met jou;
 • De verwerking van apparaat- en gebruiksgegevens om onze websites en services te ontwikkelen, verbeteren, beheren en aanpassen, om de gerelateerde gebruikerservaring te beoordelen en te verbeteren, om kansen voor klanten te identificeren en om de veiligheid en de voortdurende goede werking van onze websites en services te garanderen;
 • Om u de nodige functionaliteiten te bieden die nodig zijn tijdens uw gebruik van onze website en / of diensten;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen onder toepasselijke wetgeving en samen te werken met openbare en overheidsinstanties.

 

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is om deze doeleinden te bereiken en waar we op een wettelijke basis kunnen vertrouwen voor een dergelijke verwerking. Waar nodig zullen we u om uw voorafgaande toestemming voor verwerking vragen.

 

We kunnen de gegevens ook gebruiken om ons bedrijf te runnen, waaronder het analyseren van onze prestaties, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het ontwikkelen van ons personeelsbestand en het doen van onderzoek om onze oplossingen te verbeteren.

We kunnen ook anonieme of niet-geïdentificeerde gebruiksgegevens gebruiken om bij een dergelijke analyse te helpen. We kunnen ook anonieme of niet-geïdentificeerde gebruiksgegevens op geaggregeerde basis gebruiken tijdens de normale bedrijfsvoering van ons bedrijf.

 

U heeft keuzes als het gaat om de technologie die u gebruikt en de gegevens die u deelt. Als we u vragen om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Veel van onze oplossingen hebben enkele persoonlijke gegevens nodig om u van dienst te kunnen zijn. Als u ervoor kiest om geen gegevens te verstrekken die nodig zijn om u een product of functie te bieden, kunt u die oplossing of functie niet gebruiken.

 

Evenzo, wanneer we wettelijk persoonlijke gegevens moeten verzamelen of om een ​​contract met u aan te gaan of uit te voeren, en u de gegevens niet verstrekt, kunnen we het contract niet aangaan; of als dit betrekking heeft op een bestaand product dat u gebruikt, moeten we het mogelijk opschorten of annuleren. Als dit het geval is, laten we je dat dan weten. Als het verstrekken van de gegevens optioneel is en u ervoor kiest om geen persoonlijke gegevens te delen, werken functies zoals personalisatie die dergelijke gegevens gebruiken niet voor u.

 

Welke persoonsgegevens we verzamelen of verzamelen

We verzamelen niet zonder reden persoonsgegevens. We verzamelen alleen persoonsgegevens die we nodig hebben voor de doeleinden die we hierboven hebben beschreven.

 

Wij verzamelen persoonsgegevens en contactgegevens zoals namen en contactgegevens van de vertegenwoordigers van onze klanten, bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, factuuradres, et cetera. We kunnen ook aanvullende belangrijke contractgegevens verzamelen voor zover deze gegevens nodig zijn voor onze contractuele / juridische relaties.

 

Mogelijk hebben we uw persoonsgegevens nodig om een ​​contractuele relatie aan te gaan. Als u deze informatie niet met ons deelt, kan dit betekenen dat we geen contract met u kunnen sluiten en geen contact met u kunnen onderhouden.

 

Waarom we persoonsgegevens mogen verwerken

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als we een wettelijke basis hebben. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen wij verwijzen naar de volgende rechtsgrondslag:

 • Normaal gesproken vragen we uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. We zijn echter ook wettelijk verplicht om uw persoonlijke gegevens en de persoonlijke gegevens die we verzamelen en die nodig zijn voor het gebruik van onze oplossingen, te verwerken.
 • We verzamelen ook uw persoonsgegevens voor zover er een gerechtvaardigd commercieel en marketingbelang is.
 • We verzamelen ook gebruiksgegevens om onze oplossingen en diensten aan u te kunnen leveren binnen de contractueel overeengekomen voorwaarden.
 • Uw persoonsgegevens zijn nodig voor de overeenkomst die wij met u sluiten. In alle andere gevallen hebben we een gerechtvaardigde reden om uw persoonsgegevens te verwerken. Zonder deze persoonsgegevens is het niet mogelijk om in contact te blijven. We verwerken ook persoonsgegevens voor financiële doeleinden.

 

Delen van persoonsgegevens

We delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of om een ​​transactie te voltooien of om een ​​dienst te verrichten die u heeft aangevraagd of aan ons heeft opgedragen. We delen ook gegevens met door Laghmouchi Law beheerde gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen; met opdrachtnemers die namens ons werken; indien vereist door de wet of om te reageren op juridische procedures; om onze klanten te beschermen; om levens te beschermen; om de veiligheid van onze producten te behouden; en om de rechten en eigendommen van Laghmouchi Law en haar klanten te beschermen.

 

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

We nemen de nodige maatregelen om de persoonlijke gegevens die we hebben verkregen te beschermen. We hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

Met deze technische en organisatorische maatregelen om elk ongewenst of ongeautoriseerd gebruik van of toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Met onze maatregelen streven wij ernaar om alleen de benodigde personen toegang te geven tot uw persoonsgegevens en die toegang tot uw persoonsgegevens wordt afgeschermd. We controleren onze technische en organisatorische maatregelen regelmatig. We hebben onder meer de volgende maatregelen getroffen:

 • Toegangscontroles op onze laptops en systemen met de vereiste wachtwoordtoegang;
 • Fysieke en technische maatregelen om de toegang tot onze kantoren te beperken;
 • Versleutelingstechnologie voor toegang tot digitale bestanden;
 • Bescherming van onze netwerkverbindingen;
 • Gegevens zijn alleen toegankelijk voor bepaalde doeleinden en gegevens worden opgeslagen binnen de EU.

 

Verder hebben wij met onze (sub) verwerkers verwerkersovereenkomsten gesloten waarin bepaalde verplichtingen ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens worden gemaakt.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Indien deze privacyverklaring ingrijpend wordt gewijzigd, informeren wij u hierover. Indien u niet bij ons geregistreerd bent kunnen wij u hierover niet informeren en dient u deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

 

Wat zijn uw persoonlijke gegevensrechten

De persoonsgegevens die we verwerken zijn strikt persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:

 • Het recht om uw toestemming in te trekken
  • U heeft het recht om de toestemming die u ons heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken in te trekken. Vanaf dat moment kunnen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken als er geen andere wettelijke basis is om uw persoonsgegevens te verwerken.

 

 • Het recht op inzage, rectificatie en verwijdering
  • Op uw verzoek zullen wij u informeren of er iets is gebeurd met uw persoonlijke gegevens en wat er met uw persoonlijke gegevens is gebeurd. We delen informatie over de doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en welke persoonlijke gegevens worden gebruikt en wie de ontvangers van de persoonlijke gegevens zijn. We zullen u ook informeren onder welke term uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en waarom. Mochten wij onjuiste persoonsgegevens verwerken, dan heeft u het recht om deze gegevens door ons te laten wijzigen, corrigeren of aanvullen. In bepaalde situaties en onder voorwaarden heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben door ons te laten verwijderen.

 

 • Recht op beperking van de verwerking
  • U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Als u bijvoorbeeld van mening bent dat we niet de juiste informatie verwerken die we van u hebben of als er geen wettelijke basis is.

 

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  • U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die u met ons heeft gedeeld terug te vorderen. Voor zover mogelijk kunnen wij, op uw verzoek, uw persoonsgegevens delen met een andere persoon.

 

 • Recht op bezwaar
  • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit bezwaar moet u motiveren waarom u er belang bij heeft dat wij uw persoonsgegevens niet verwerken.

 

 • Recht om te klagen
  • U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Privacy Autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens) (AP).

 

Wilt u gebruik maken van uw rechten?

Neem dan contact met ons op: info@laghmouchilaw.nl . We streven ernaar om binnen dertig dagen op uw verzoek te reageren. Vanwege de complexiteit van uw verzoek kan het echter langer duren voordat wij reageren.

 

Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Laghmouchi Law bewaart en verwerkt alle informatie die is verzameld in verband met onze website, onze diensten of een training/ webinar of andersoortig evenement in: (i) elk land waar we faciliteiten hebben, (ii) elk land waarin we dienstverleners inschakelen; of (iii) elk land waar wij onze diensten verrichten en trainingen verzorgen.

 

Daarom kunnen uw Persoonsgegevens buiten uw rechtsgebied worden verwerkt, en in landen die niet onderworpen zijn aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of uw lokale wetgever of toezichthouder, en die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als uw rechtsgebied, zoals de Europese Economische Ruimte (“EER”).

 

Als u een bezoeker of eindgebruiker uit de EER bent, zullen wij uw persoonlijke informatie beschermen wanneer deze buiten de EER wordt overgedragen door:

 • Verwerking ervan op een grondgebied waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat het een passend beschermingsniveau biedt voor persoonlijke informatie; of
 • Anders passende voorzorgsmaatregelen implementeren om uw persoonlijke gegevens te beschermen, inclusief door het gebruik van standaardcontractbepalingen of een ander wettig overdrachtsmechanisme dat is goedgekeurd door de Europese Commissie.

 

Als u meer informatie nodig heeft over onze internationale overdracht van persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via de contractgegevens in het gedeelte “Contactinformatie” hieronder.

 

Cookies

“Cookies” zijn bestanden die bepaalde informatie op uw computer opslaan. Wanneer u de Website via uw computer bezoekt, is het mogelijk dat wij een cookie op uw computer plaatsen die bepaalde informatie opslaat zodat uw computer bij een volgend bezoek aan de Website automatisch wordt herkend. Cookies stellen ons in staat om de website aan uw interesses aan te passen, de informatie die aan u wordt gepresenteerd af te stemmen op uw browsevoorkeuren, zoals onthouden wie u bent voor productondersteuning of het personaliseren van pagina’s, en om uw wachtwoord op te slaan zodat u niet opnieuw hoeft te doen. Voer het bij elk bezoek in. Als u niet wilt dat wij cookies op uw computer plaatsen, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer een website een cookie in uw browsersoftware probeert te plaatsen. Het weigeren van cookies kan echter van invloed zijn op uw vermogen om deze website te gebruiken.

 

In het geval dat u vraagt ​​om niet te worden gevolgd, wordt een anonieme cookie zonder enige persoonlijke informatie op uw computer geplaatst om een ​​ander toestemmingsverzoek te voorkomen. Als uw computer cookies echter automatisch verwijdert, krijgt u het toestemmingsverzoek telkens wanneer u de website bezoekt. Als u ervoor kiest om inhoud te delen via Social Sharing-knoppen, Facebook, LinkedIn of Twitter, gaat u akkoord met het privacybeleid van die individuele sites. De acties van sociaal delen vallen niet onder de voorwaarden van dit privacybeleid.

 

Wanneer u een dienst van Laghmouchi Law afneemt, wordt de verwerking van uw persoonsgegevens door Laghmouchi Law in verband met die dienst beheerst door een contract tussen Laghmouchi Law en uw organisatie. Laghmouchi Law verwerkt uw persoonsgegevens om de dienst aan uw organisatie en u te verrichten. Zoals hierboven vermeld, kunt u contact opnemen met uw organisatie als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Laghmouchi Law in verband met het leveren van diensten aan uw organisatie.

Op de website van Laghmouchi Law kunt u links aantreffen naar website van derden en social media buttons. Laghmouchi Law heeft deze websites met zorg geselecteerd. Echter, Laghmouchi Law heeft geen zicht noch controle over de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden en adviseert u dan ook de privacy statement van deze derden te raadplegen. Laghmouchi Law is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.