Kantoororganisatie en belangrijke informatie

Rechtsvorm

Laghmouchi Law is een eenmanszaak van waaruit advocaat mr. A. Laghmouchi MBA geheel voor eigen rekening en risico een advocatenpraktijk uitoefent.

KvK nummer 58664661
BTW-ID nummer NL002143142B51

Mr. N. Idrissi voert haar praktijk uit als zelfstandige onder de naam Laghmouchi Law.

Adres

Niasstraat 1
3531 WR UTRECHT
T +31 30 29 19 920
F +31 84 88 44 720
info@laghmouchilaw.nl

Specialisatievereniging

Advocaat mr. A. Laghmouchi MBA is lid van de volgende specialisatievereniging(en):

  • Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB)

Rechtsgebiedenregister

Advocaat mr. A. Laghmouchi MBA heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Belastingrecht
  • Strafrecht
  • Algemene praktijk

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Samenwerkingsverband

Van een formele samenwerkingsverband met andere vrije beroepsbeoefenaren zoals advocaten en notarissen is geen sprake. Advocaat mr. A. Laghmouchi MBA is patroon van mr. drs. P. Tan. Mr. drs. P. Tan is als zelfstandig gevestigde advocaat vanuit zijn eigen praktijkvennootschap Loenderveen Advocatuur B.V. actief en behoort tot de Raad van de Orde Midden-Nederland. Ook hier is van een formele samenwerkingsverband (bijvoorbeeld maatschap) met mr. A. Laghmouchi MBA geen sprake.

Zaakwaarneming

Bij afwezigheid (gepland of ongepland) van advocaat mr. A. Laghmouchi MBA zal (indien en voorzover nodig) een waarnemend advocaat beschikbaar zijn. U kunt de waarnemer in voorkomende gevallen via deze link bereiken.

Beroepsorganisatie

Laghmouchi Law als advocatenkantoor en mr. A. Laghmouchi MBA als advocaat zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (en behoren tot de Raad van de Orde van advocaten Midden Nederland) en volgen de beroepsverordening, richtlijnen en gedragsregels van deze organisatie. Deze regels zijn op te vragen via de Nederlandse Orde van Advocaten.

Laghmouchi Law als kantoor en mr. A. Laghmouchi MBA zijn tevens aangesloten bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Nadere informatie over de NOB kunt u vinden en opvragen via de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Beroepsaansprakelijkheid

Advocaat mr. A. Laghmouchi MBA heeft een adequate beroeps aansprakelijkheidsverzekering. Informatie over deze polis is beschikbaar voor cliënten.

Cliëntidentificatie

Advocaten zijn verplicht de identiteit van hun cliënten te verifiëren. In de praktijk zal dit geschieden aan de hand van een wettig legitimatiebewijs, uittreksel Kamer van Koophandel en in bepaalde gevallen nadere documenten en informatie. De Verordening op de Advocatuur is op alle diensten van toepassing. Meer informatie over de cliëntidentificatie onder de Verordening op de Advocatuur vindt u hier.

Bij bepaalde diensten is (zonder uitzondering) de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing. Meer informatie over de Wwft treft u hier aan.

Klachten- en Geschillenregeling

Laghmouchi Law is aangesloten bij de Geschillenregeling voor de advocatuur. Laghmouchi Law kent een klachtenregeling. Meer informatie over de klachtenregeling vindt u hier en hier.

Meer informatie over de geschillenregeling is te vinden op de website van de Geschillencommissie Advocatuur en de Nederlandse Orde van Advocaten.

Stichting derdengelden

Het kantoor heeft een Stichting Beheer Derdengelden ter beschikking, echter zonder derdengeldenrekening en kan dus op dit moment geen derdengelden ontvangen. Deze stichting draagt de naam Stichting Beheer Derdengelden Laghmouchi Law en is bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 59044586.