Skip to main content

Kantoororganisatie en belangrijke informatie

Rechtsvorm

Laghmouchi Law B.V. (Laghmouchi Law) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van waaruit advocaten een advocatenpraktijk uitoefenen.

KvK nummer 86861026
BTW nummer NL864120461B01

 

Adres

Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET UTRECHT
T +31 30 75 51 590
info@laghmouchilaw.nl

 

Specialisatievereniging

Advocaat mr. A. Laghmouchi MBA is lid van de volgende specialisatievereniging(en):

 • Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB)

 

Rechtsgebiedenregister

Advocaat mr. A. Laghmouchi MBA heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Belastingrecht
 • Burgerlijk procesrecht
  • Beslag- en executierecht
  • Litigation
 • Ondernemingsrecht
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Strafrecht
  • Financieel economisch strafrecht
  • Fiscaal strafrecht

 

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 

Zaakwaarneming

Bij afwezigheid (gepland of ongepland) van een advocaat van Laghmouchi Law B.V. zal (indien en voorzover nodig) een waarnemend advocaat beschikbaar zijn. U kunt de contactgegevens van de waarnemer in voorkomende gevallen bij het kantoor opvragen.

 

Beroepsorganisatie

Laghmouchi Law B.V. als advocatenkantoor en mr. A. Laghmouchi MBA als advocaat zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Laghmouchi Law B.V. en mr. A. Laghmouchi MBA behoren tot de Raad van de Orde van advocaten Midden Nederland) en volgen de beroepsverordening, richtlijnen en gedragsregels van deze organisatie. Deze regels zijn op te vragen via de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Beroepsaansprakelijkheid

Laghmouchi Law B.V. heeft een adequate beroeps aansprakelijkheidsverzekering. Informatie over deze polis is beschikbaar voor cliënten.

 

Cliëntidentificatie

Advocaten zijn verplicht de identiteit van hun cliënten te verifiëren. In de praktijk zal dit geschieden aan de hand van een wettig legitimatiebewijs, uittreksel Kamer van Koophandel en in bepaalde gevallen nadere documenten en informatie. De Verordening op de Advocatuur is op alle diensten van toepassing. Meer informatie over de cliëntidentificatie onder de Verordening op de Advocatuur vindt u hier.

Bij bepaalde diensten is (zonder uitzondering) de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing. Meer informatie over de Wwft treft u hier aan.

 

Klachten- en Geschillenregeling

Laghmouchi Law B.V. is aangesloten bij de Geschillenregeling voor de advocatuur. Laghmouchi Law B.V. kent een klachtenregeling. Meer informatie over de klachtenregeling vindt u hier en hier.

 

Meer informatie over de geschillenregeling is te vinden op de website van de Geschillencommissie Advocatuur en de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Stichting derdengelden

Het kantoor heeft een Stichting Beheer Derdengelden ter beschikking, echter zonder derdengeldenrekening en kan dus op dit moment geen derdengelden ontvangen. Deze stichting draagt de naam Stichting Beheer Derdengelden Laghmouchi Law en is bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 59044586.