Skip to main content

ANBI's

Fiscaal recht

U wordt als ANBI iedere dag met nieuwe uitdagingen geconfronteerd terwijl u zich liever bezighoudt met het realiseren van uw doelstellingen. U loopt dan tegen diverse fiscale en juridische vraagstukken aan. Zijn de statuten van uw instellingen nog op orde? Loopt u door uw huidige of voorgenomen activiteiten het risico om uw ANBI-status te verliezen? Is ter zake van de inkomsten omzetbelasting verschuldigd? Heeft u recht om de aan u in rekening gebrachte omzetbelasting terug te vorderen c.q. in aftrek te brengen? Laghmouchi Law staat u met raad en daad bij en neemt eventuele onzekerheden bij u weg.

Is uw ANBI-beschikking ingetrokken? Laghmouchi Law heeft ruime ervaring in het voeren van procedures tegen intrekkingen van ANBI-beschikkingen. Wilt u weten wat uw kansen zijn? Neem dan contact op!