Skip to main content

Belastingadvocaat

Laghmouchi Law heeft solide ervaring met het adviseren van particulieren, algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s), het MKB en multinationale ondernemingen die actief zijn in verschillende jurisdicties, regio’s en sectoren.

Laghmouchi Law adviseert ondernemers bij belangrijke transacties die zij aangaan (zoals een fusie of overname dan wel herstructurering) of overige ondernemingsactiviteiten waar zij deskundig fiscaal en juridisch advies wensen. Ook algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en particulieren kunnen voor fiscaal en juridisch advies en bijstand bij Laghmouchi Law terecht. Indien nodig staat Laghmouchi Law ondernemers, ANBI’s en bestuurders met raad en daad bij in fiscale, bestuursrechtelijke, contractuele en ondernemingsgerelateerde procedures.

Wij adviseren u graag vrijblijvend 

Met een belastingadvocaat bent u niet alleen voorbereid bij discussies over fiscaal inhoudelijke problemen met de belastingdienst maar ook eventuele strafrechtelijke, civiele of procedurele vraagstukken. Na een persoonlijke kennismaking zult u dat ook ervaren. Samen met de belastingadvocaat komt u tot de juiste aanpak bij uw vragen van fiscale aard in uw onderneming of bent u snel op de hoogte welke mogelijkheden u heeft bij uw belasting discussie of procedure tegen de belastingdienst.

Ons kantoor is goed te bereiken met het openbaar vervoer of met de auto. U kunt ons telefonisch bereiken via 030 291 99 20. Uiteraard kunt u ook contact opnemen door gebruik te maken van ons contactformulier.

Een bestuurder van een stichting, vereniging, besloten vennootschap (BV) of ander rechtspersoon (NV, coöperatie et cetera) kan in de praktijk geconfronteerd worden met een aansprakelijk stelling. Een potentiële bestuurdersaansprakelijkheid en daar opvolgende procedure kan confronterend zijn. Laghmouchi Law beschikt over de nodige expertise op het vlak van zowel het fiscale als civiele (proces-)recht die bij dergelijke procedures in de praktijk handig blijkt te zijn.

In de praktijk kan een bestuurder al snel het verwijt krijgen onbehoorlijk bestuur te hebben verricht en ligt een reëel risico van aansprakelijkheid voor handen.

In de praktijk kan al snel sprake zijn van onbehoorlijk bestuur:

Dus niet alleen bij het onttrekken van gelden van de vennootschap voor persoonlijke doeleinden, of het plegen van frauduleuze handelingen of strafbare feiten, maar ook het nemen van onverantwoorde en buitensporige financiële risico’s

Belastingadvocaat

Contact.

Ons kantoor is op veel manieren te bereiken. Telefonisch contact opnemen – via 030 291 99 20 – is de snelste manier. U kunt uiteraard ook gebruik maken van ons contactformulier.

Laghmouchi Law

Adres: Niasstraat 1, 3531WR, Utrecht
Telefoon: 030 291 99 20
Email: info@laghmouchilaw.nl