Skip to main content
Algemeen

Ontbreken cautie in beroep gevolgen voor de bestuurlijke boete?

By 24 november 2019No Comments

De inspecteur van de Belastingdienst kan in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij het na een onjuiste aangifte opleggen van een navorderingsaanslag, een bestuurlijke boete opleggen. Nu een boete als bestraffende sanctie wordt aangemerkt komen specifieke waarborgen voor de belastingplichtige in beeld.

In artikel 6 EVRM is onder andere geregeld dat een ieder die geconfronteerd wordt met een strafvervolging recht heeft op een eerlijke en onpartijdige behandeling van zijn zaak. Bovendien volgt uit die bepaling dat diegene dan voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens betekent dit onder meer dat de verdachte het recht heeft om te zwijgen en niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling.

Deze waarborgen gelden als het gaat om bestraffende sancties, zoals de boete, ook in het belastingrecht.

In een recent op fiscaaltotaal.nl verschenen redactioneel ga ik in op een recent arrest waarin deze waarborgen in het fiscale (boete-)recht aan de orde waren.

Bent u ook geconfronteerd met een fiscale boete en wenst u daarover van gedachten te wisselen? Neem dan contact op!