Skip to main content
Algemeen

Contanten niet aangegeven in box 3? Biechten?

By 15 november 2019No Comments

Betalingen per bank hebben de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Vooral in Nederland is het aandeel van niet-contante transacties flink toegenomen. Dit blijkt onder meer uit onderzoeken van De Nederlandsche Bank: De behoefte om contant geld aan te houden is om die reden dus gedaald. Tegelijkertijd zien we de laatste jaren ook een trend waarbij de spaarrente flink daalt. Onder meer om die reden speelt dan ook veelal de vraag om contant geld dan maar niet op de bank aan te houden. Zie bijvoorbeeld het volgende nieuwsbericht: “Spaargeld levert nauwelijks iets op, maar cash thuis bewaren kost ook geld“.

Bij contant aangehouden gelden zijn er enkele zaken waar een belastingplichtige particulier rekening mee moet houden. Ik beperk me dan gemakshalve tot legaal verkregen gelden.

Zo wordt het verzwijgen van box 3 vermogen, zo ook contant aangehouden gelden in Nederland, steeds zwaarder beboet. Daarbij is ook van belang dat de mogelijkheden om straffeloos in te keren ook steeds verder worden ingeperkt. Het maakt daarbij, als we van de huidige wetsvoorstellen mogen uitgaan, steeds minder uit voor welke belastingjaren de contante gelden verzwegen werden. Hoewel het inkeren in het verleden de potentiële risico’s op boetes en strafvervolging flink kon beperken lijkt dit steeds lastiger te worden. Als er inmiddels een vragenbrief op de mat is beland dan zijn boetes en strafvervolging, ook bij de toepassing van de inkeerregeling, in beginsel onvermijdbaar.

Meer weten? In een recent op fiscaaltotaal.nl verschenen artikel ga ik hier nader op in.