Skip to main content
Algemeen

Vanaf 2020 een nieuwe loot aan de Wwft – boom

By 1 december 2019No Comments

Instellingen zoals belastingadviseurs, accountants en administratieconsulenten zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om de identiteit van hun klant vast te stellen en om ongebruikelijke transacties te melden. Deze verplichting geldt in bepaalde gevallen ook voor de wettelijk verschoningsgerechtigde advocaten en notarissen, namelijk kort geformuleerd bij onder meer werkzaamheden bij onroerend goed en aandelen transacties, de oprichting en beheer van vennootschappen of rechtspersonen en belastingadvies.

De afgelopen jaren hebben, onder invloed van Europese regelgeving, diverse wijzigingen in de Wwft plaatsgevonden. Als gevolg daarvan is het bereik van de Wwft vergroot en zijn de verplichtingen onder de Wwft toegenomen.

Naar verwachting zal per 1 januari 2020 een nieuwe wijziging in de Wwft in werking treden, i.e., regels aangaande de UBO (de ultimate beneficial owner oftewel de uiteindelijk gerechtigde).

In een recent op fiscaaltotaal.nl verschenen publicatie heb ik hier een korte update over geschreven.