Skip to main content
AlgemeenBlog

Kamerbrief tijdstip afschaffen inkeerregeling

By 17 augustus 2017No Comments

Na zijn brief ‘aanpak van belastingontduiking’ van 17 januari 2017 heeft staatssecretaris Wiebes van Financien de Tweede Kamer op 12 juli 2017 geïnformeerd over het tijdstip van afschaffen van de inkeerregeling.

Tot en met 1 juli 2009 kon over alle jaren boetevrij ingekeerd worden. Vanaf 2 juli 2009 kon tot twee jaar na de onjuiste of onvolledige aangifte boetevrij worden ingekeerd. Tussen 2 september 2013 en 1 juli 2014 konden inkeerder die zich buiten de tweejaarsperiode bij de Belastingdienst meldden tijdelijk boetevrij inkeren. Daarna werd de vergrijpboete geleidelijk verhoogd. Zo werd na Panama Papers de boete voor inkeerders buiten de tweejaarsperiode verhoogt tot 120%.

Nu belastingdiensten tegenwoordig over steeds meer en betere fiscale informatie beschikken zijn zij beter in staat om belastingplichtigen met verzwegen vermogens op te sporen en te handhaven. De staatssecretaris wil daarom de inkeerregeling afschaffen, althans het boetevrij inkeren afschaffen. De voorgenomen afschaffing wordt in het Belastingplan 2018 meegenomen, zodat deze vanaf het belastingjaar 2018 kan ingaan.

De afschaffing van de inkeerregeling betekent dat een belastingplichtige niet meer boetevrij kan inkeren. Het ‘normale’ boete regime zal dan van toepassing zijn. Onder het normale boete regime kan onder omstandigheden een vergrijpboete toch verminderd worden. Dit zal onder meer het geval kunnen zijn indien er een wanverhouding bestaat tussen de ernst van het feit en de boete. Ook verzachtende omstandigheden kunnen leiden tot een verlaging van de boete. Meer weten? Neem contact op!

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/07/12/kamerbrief-tijdstip-afschaffen-inkeerregeling