Skip to main content
Blog

Schenking vlak voor overlijden onderdeel van erfenis; maar wie betaalt de belastingschuld?

By 30 augustus 2017No Comments

De staatssecretaris van Financiën wil de mogelijkheden op het gebied van aansprakelijkstelling verruimen. De staatssecretaris stelt dat de fiscus bij het invorderen van belastingschulden regelmatig tegen beperkingen van het invorderingsrecht aanlopen. Zo ook bij schenkingen door de erflater vlak voor zijn/haar overlijden.

Onder de huidige wet zijn erfgenamen bijvoorbeeld enkel aansprakelijk voor bepaalde belastingschulden van de erflater tot maximaal het bedrag van hun erfdeel. Schenkingen die de erflater binnen 180 dagen vóór zijn overlijden heeft gedaan tellen weliswaar mee als een verkrijging uit erfrecht; de fiscus heeft onder de huidige wet echter niet de mogelijkheid om erfgenamen ook voor deze fictieve erfrechtelijke verkrijgingen aansprakelijk te stellen. De staatssecretaris vindt dit niet wenselijk en heeft het voorstel gedaan waarbij erfgenamen ook voor deze schenkingen aansprakelijk kunnen worden gesteld.

http://taxlive.nl/-/fiscale-aansprakelijkheid-erfschulden-uitgebreid

https://fd.nl/economie-politiek/1211319/staatssecretaris-wiebes-trekt-net-aan-rond-invordering-belastingen

Reden te meer om veel eerder te starten met een schenkingsplan. Zo kunnen de voordelen van het jaarlijks benutten van vrijstellingen en eventueel een verhoogde eenmalige vrijstelling maximaal worden benut.