Skip to main content
Algemeen

Hoge Raad: een kennisgeving na bezwaar is nog geen beslissing op dat bezwaar!

By 27 oktober 2019No Comments

Dwangsom mogelijk na verstrijken twee weken sinds ingebrekestelling

Op 11 oktober 2019 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over de vraag of een kennisgeving na een bezwaar als schriftelijke beslissing heeft te gelden. Het antwoord op deze vraag is ook van belang voor de vraag of in een concreet geval rechtstreeks beroep kan worden ingesteld. En wellicht kan ook een vergoeding in de vorm van een dwangsom worden gevorderd.

In een recent artikel op fiscaalconsult.nl ga ik hier nader op in.