Skip to main content
Blog

Belastingaanslag onjuist en betwist maar toch moeten betalen?

By 17 oktober 2017No Comments

Het zal je maar gebeuren. Je ontvangt een belastingaanslag met een groot bedrag aan te betalen belasting waar je het inhoudelijk op goede gronden volstrekt niet mee eens bent. Bovendien kan je het geld vanwege de krappe tijden waar in je leeft gewoonweg niet missen. Als de inspecteur geen uitstel van betaling verleent voor de duur van de bezwaar- en beroepsprocedure dan is het uitgangspunt dat je het bedrag van de belasting direct moet betalen. Als je in bezwaar of beroep gaat dan wordt de betalingsverplichting niet opgeschort; je moet dan toch direct betalen. Dit kan bij aanzienlijke belastingschulden grote gevolgen hebben. Wanneer na wellicht jaren procederen een belastingaanslag toch onjuist blijkt en vernietigd wordt, kunnen de reeds ingetreden gevolgen van invorderingsmaatregelen mogelijk onomkeerbaar zijn.

Het is dan ook wenselijk dat de Belastingdienst tijdens een bezwaar- of beroepsprocedure tegen een belastingaanslag niet alvast ingrijpende incassomaatregelen neemt. Desondanks heeft de wetgever op 19 september 2017 voorgesteld om de schorsende werking van het fiscaal verzet tegen door de Belastingdienst gestarte executiemaatregelen af te schaffen. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/19/overige-fiscale-maatregelen-2018 Is er dan geen andere oplossing? Een oplossing buiten het eerdergenoemd aan de inspecteur gerichte verzoek om uitstel van betaling?

Die is er. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid om naast het bezwaar en eventueel beroep een verzoek tot een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter in te dienen. De voorzieningenrechter zal er dan wel voor waken dat niet slechts getracht wordt om uitstel van betaling te krijgen want daar is de voorlopige voorziening niet voor bedoeld. Er moet dus echt iets aan de hand zijn; bijvoorbeeld een lichtvaardig of onrechtmatige belastingaanslag.

De voorzieningenrechter zal kijken of sprake is van onverwijlde spoed, bijvoorbeeld dat het uitblijven van een voorziening zal leiden tot een faillissement. Bovendien zal de rechter de betrokken belangen (van de Belastingdienst ten opzichte van die van jou als belastingplichtige) tegen elkaar afwegen. Het resultaat kan zijn dat de voorzieningenrechter de invordering van de aanslag schorst tot nadat definitief over de belastingaanslag (in bezwaar en beroep) is beslist.

Meer weten? Neem contact op!