Skip to main content
Blog

Belastingplan/ overige fiscale maatregelen 2018: wijzigingen in de invordering

By 9 oktober 2017No Comments

Met het Belastingplan 2018 zijn vier wetsvoorstellen gepresenteerd die zien op de invordering van belastingen.


Als het aan het kabinet ligt komt er voor pand- en hypotheekhouders en executanten een nieuwe aansprakelijkheidsbepaling. Een pand- en hypotheekhouder of executant die zich verhaalt op de opbrengst van de verkoop van een zaak kan dan (sneller) aansprakelijk worden gehouden voor het bedrag dat ter zake van die levering aan omzetbelasting is verschuldigd. Het gaat hier dan om de gevallen waarbij de omzetbelasting bij de verkoper verschuldigd is (i.e., de verleggingsregeling niet van toepassing is).

Het kabinet heeft ook voorgesteld dat op andere geldvorderingen dan de loonvordering of de vordering op de uitkeringsinstantie zonder tussenkomt van de derde beslag te leggen. Na een vooraankondiging aan de belastingschuldige en vervolgens een beschikking van de ontvanger kan het beslag al plaatsvinden. Dit geldt voor alle vorderingen die vatbaar zijn voor beslag.

Het kabinet wil ook af van de schorsende werking van fiscaal verzet. Bij een fiscaal verzet wordt de tenuitvoerlegging van een dwangbevel op grond van de wet automatisch opgeschort totdat door de rechter op het verzet is beslist. Het middel van fiscaal verzet wordt door de Belastingdienst gezien als een door de belastingschuldige oneigenlijk gebruikt vertragingsmiddel; de Belastingdienst wil er dus al een tijdje van af. Een wetsvoorstel moet dit nu voor elkaar krijgen.

Tot slot komt het kabinet tegemoet aan een informatiebehoefte van de ontvanger (van de Belastingdienst). De mededelingsplicht in een bodemzaak wordt uitgebreid. Pandhouders en andere derden dienen de Belastingdienst op de hoogte te stellen, wanneer zij het voornemen hebben om handelingen te  verrichten die gevolg hebben dat de bodemzaak niet langer meer een bodemzaak is. Nadat zij de Belastingdienst voormeld voornemen hebben gemeld, mogen ze vier weken lang geen van deze handelingen uitvoeren. Doen zij dat wel dan worden zij verplicht om de executiewaarde van de bodemzaak aan de Belastingdienst af te dragen. Als het aan het kabinet ligt gaat deze mededelingsplicht ook voor de belastingschuldige gelden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan