Skip to main content
Blog

Automatische uitwisseling van informatie – Common Reporting Standard

By 29 maart 2021No Comments
Het in het buitenland aanhouden van niet aangegeven vermogen (“het zwartsparen”) is een al jaren bestaand fenomeen. Om dit fenomeen tegen te gaan, worden zowel nationaal als internationaal verschillende soorten maatregelen genomen.
Globaal kunnen deze maatregelen in twee categorieën worden onderverdeeld:
  1. Mogelijkheden om straffeloos of tegen lagere straffen alsnog aangifte te doen (het vrijwillig inkeren).
  2. Meer transparantie (door middel van meer inlichtingenuitwisseling) al dan niet gecombineerd met sancties.
Internationaal is de tendens al enkele jaren verschoven naar meer transparantie (door middel van meer inlichtingenuitwisseling) tussen landen.
Een redelijk recent internationaal middel voor meer transparantie is de common reporting standard (CRS). Hierna ga ik kort in op de CRS.
Lees meer: