Skip to main content
Noot

ANBI kwijt door juridische afsplitsing; afsplitsing van operationele activiteiten kan tot verlies ANBI-status leiden

By 31 maart 2021No Comments
De ANBI-status wordt in de praktijk om verschillende redenen gewaardeerd. De fiscale voordelen die de ANBI-status met zich meebrengen, zoals de giftenaftrek voor donateurs, is wellicht de meest bekende reden. Tegelijkertijd dient aan verschillende voorwaarden te worden voldaan om de ANBI-status te verkrijgen en te behouden. Verschillende voorwaarden die aan de ANBI- status verbonden zijn luisteren nauw. Zo is het belangrijkste criterium dat de instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut moet beogen. Dit criterium betekent in de praktijk onder meer dat het niet voldoende is dat van de ANBI-activiteiten indirect een gunstige werking uitgaat op de maatschappij als geheel. De activiteiten van de ANBI moeten met andere woorden primair en rechtstreeks het algemeen belang dienen.
In januari 2021 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in een zaak waarbij de vraag aan de orde kwam of de stichting die de ANBI-status wenste te behouden nog steeds het algemeen belang primair en rechtstreeks het algemeen nut diende.
Meer weten?