Skip to main content
Column

Weigering btw-nummer

By 15 oktober 2020No Comments

De btw is een fraudegevoelige belasting. Met een actief btw-nummer kan op verschillende manieren worden gefraudeerd en daar wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. De Belastingdienst wordt daarom steeds terughoudender met het afgeven van een btw-nummer. In de praktijk kom ik steeds vaker tegen dat de Belastingdienst weigert om een btw-ondernemer een btw-nummer te verstrekken of om deze te activeren. Aan mij wordt vaak gevraagd of dit überhaupt kan en wat je hiertegen kunt ondernemen. In deze column ga ik in op deze problematiek.

Zoals ik ondernemers vaak laat weten, is het zijn van belastingplichtige voor de omzetbelasting helaas niet optioneel. Als je voldoet aan de voorwaarden (die staan in artikel 7 Wet OB) dan ben je belastingplichtig voor de omzetbelasting en ben je in beginsel verplicht om btw-aangifte te doen.

Op basis van artikel 214 btw-richtlijn is de Belastingdienst verplicht elke belastingplichtige voor de omzetbelasting een btw-nummer te verstrekken. Op grond van rechtspraak van het HvJ EU hebben lidstaten de mogelijkheid om een btw-nummer te weigeren maar hier zijn strenge eisen aan verbonden (HvJ 14 maart 2013, nr. C-527/11). Een lidstaat mag alleen een btw-nummer weigeren als aan de hand van objectieve gegevens kan worden aangetoond dat er ernstige aanwijzingen bestaan die het vermoeden doen rijzen dat het toegekende btw-nummer zal worden gebruikt voor fraude.

In de praktijk kom ik genoeg gevallen tegen waarin de Belastingdienst het btw-nummer weigert, terwijl geen sprake is van een situatie waarin aan de hand van objectieve gegevens kan worden gesteld dat aanwijzingen bestaan die het vermoeden doen rijzen dat het toegekende btw-nummer zal worden gebruikt voor fraude. Ik ben in de praktijk bijvoorbeeld tegengekomen dat een belastingplichtige een btw-nummer wordt geweigerd, omdat één van de aandeelhouders nog een openstaande belastingschuld heeft. Dit is geen geldige reden om een belastingplichtige een actief btw-nummer te weigeren.

Helaas kennen wij in het fiscale recht een gesloten systeem van rechtsmiddelen. Dit betekent dat alleen bezwaar kan worden gemaakt tegen voor bezwaar vatbare beschikkingen. Het weigeren van een btw-nummer is helaas geen voor bezwaar vatbare beschikking met als gevolg dat tegen een weigering geen bezwaar kan worden gemaakt.

Gelukkig kennen we de civiele rechter als restrechter. Als de Belastingdienst weigert een btw-nummer af te geven terwijl deze wel moet worden afgegeven, kan een procedure worden gestart bij de civiele rechter. De civiele rechter kan, als hij vindt dat u inderdaad recht heeft op een actief btw-nummer, de Inspecteur verplichten om deze af te geven.

Bent u van mening dat de Belastingdienst u ten onrechte weigert een btw-nummer te verstrekken? Neem dan contact met mij op!

mr. N. Idrissi

idrissi@laghmouchilaw.nl / 06 17 39 95 31