Skip to main content
Algemeen

Vanaf 1 januari 2018 inkeer door client? Adviseur/ accountant: let op de reikwijdte van de Wwft!

By 15 maart 2018No Comments

Per 1 januari 2018 is de zogenaamde inkeerregeling aangepast. Op basis van de gewijzigde inkeerregeling kan een specifieke categorie zwartspaarders niet meer inkeren. Immers, op grond van artikel 67n lid 3 AWR en artikel 69 lid 3 laatste volzin AWR is ‘straffeloos’ inkeren ten aanzien van inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen niet meer mogelijk. Het gaat dan kort geformuleerd om zwartspaarders die niet in de aangifte opgegeven banktegoeden in het buitenland aanhouden. De wijziging van de inkeerregeling is om een signaal af te geven dat het niet aangeven van buitenlands vermogen niet onbestraft kan blijven. De inkeerregeling heeft echter ook (net als in het verleden) als doel om belastingplichtigen een veilige haven te bieden als zij vrijwillig hun aangifte wensen te verbeteren. Voor wat dit laatste betreft is met de wijziging echter ook beoogd om het ongestraft inkeren slechts te beperken indien de vrijwillige verbetering binnen twee jaar plaatsvindt.

Dit heeft volgens het BFT echter ook gevolgen voor de meldingsverplichting onder de Wwft van adviseurs!

Het BFT is van mening dat belastingplichtigen die ten aanzien van buitenlands vermogen opzettelijk een onjuiste of onvolledige aangifte hebben gedaan, ná 1 januari 2018 te allen tijde belastingfraude hebben gepleegd. Dit is weliswaar ongenuanceerd nu er ook vraagtekens kunnen worden gesteld over de reikwijdte van de nieuwe inkeerbepalingen, maar het staat toch echt zo op de website van het BFT. Het BFT vervolgt vervolgens dat dit gegeven voor de adviseur aanleiding moet geven te veronderstellen dat de transacties / handelingen verband kunnen houden met witwassen. Het BFT verwijst hierbij naar een arrest van de Hoge Raad uit 2008 (ECLI:NL:HR:2008:BD2774). Het BFT geeft voorts aan dat op grond van vaste jurisprudentie van de tuchtrechter voor accountants (de Accountantskamer) (zie bijvoorbeeld ECLI:NL:TACAKN:2013:YH342 en ECLI:NL:TACAKN:2015:5) bij een vermoeden van belastingfraude bij de client de instelling (de adviseur of het kantoor waar de adviseur werkzaam is) een meldingsplicht heeft op grond van de Wwft.

De nieuwe inkeerregeling per 1 januari 2018 is dus ook voor de accountant/ adviseur een belangrijke regeling om in de gaten te houden nu deze in bepaalde situaties tot potentiële tuchtrechtelijke klachten kan leiden.