Skip to main content
Blog

Regeerakkoord 2017-2021

By 17 november 2017No Comments

Sinds enkele weken zit er een nieuw kabinet in de Tweede Kamer. Een nieuw kabinet met een nieuw regeerakkoord. Dit regeerakkoord is enkele weken geleden gepubliceerd. In dit regeerakkoord zijn een aantal veranderingen opgenomen op fiscaal gebied.

Deze fiscale veranderingen staan hieronder kort opgesomd:

Inkomstenbelasting
– Vanaf 2019 wordt de inkomstenbelasting/loonbelasting gehanteerd met een zogenaamd tweeschijvenstelsel. Dit heeft een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5%. Het basistarief geldt tot € 68.600
– De algemene heffingskorting blijft inkomensafhankelijk, maar wordt verhoogd met ongeveer € 350 verhoogd in 2021
– De arbeidskorting wordt verhoogd met een maximum van ongeveer € 365. Deze wordt vervolgens sneller afgebouwd namelijk met een afbouwpercentage van 6%
– Verhoging van de ouderenkorting met € 160. Tevens wordt er een geleidelijke inkomensafhankelijke afbouw gehanteerd dat in de plaats komt van de huidige afbouwgrens. Deze afbouw wordt 15%
– De inkomensafhankelijke combinatie- en arbeidskorting worden langzamerhand afgeschaft.
– Verlaging van het eigen woningforfait
– In 20 jaar (dit wordt 30 jaar) wordt de regeling ‘geen of beperkte eigen woningschuld’ (Wet Hillen) afgebouwd
– Vanaf 2020 zal de hypotheekrenteaftrek versneld worden verlaagd. Momenteel wordt de afbouw van de hypotheekrenteaftrek in stapjes van 0,5% verlaagd. Dit zal vanaf 2020 in vier stappen met 3% worden verlaagd. De uitkomst is een maximale aftrek van 36,93% in 2023
– Het box 2 tarief wordt in het jaar 2020 verhoogd naar 27,3%. In 2021 wordt deze verhoogd naar 28,5%
– Het heffingsvrije vermogen in box 3 wordt verhoogd tot een bedrag van €30.000 per persoon. Er zal ook sneller worden aangesloten op het werkelijk rendement van spaartegoeden. De stijging hiervan houdt ook in dat meer huishoudens recht krijgen op toeslagen

Loonbelasting
– De looptijd van de 30%-regeling wordt met ingang van 2019 verlaagd van 8 naar 5 jaar
– De onbelaste vrijwilligersvergoeding zal stijgen van €1.500 naar €1.700 per jaar

Vennootschaps- en dividendbelasting
– De vennootschapsbelasting wordt vanaf 2019 stapsgewijs verlaagd. In totaal zal de verlaging in beide schijven 4% bedragen. De schijfgrens blijft echter €200.000
– De rente aftrek wordt verder beperkt. Zo zal met de implementatie van de Europese Anti belastingontwijkingsrichtlijn een generieke renteaftrekbeperking worden ingevoerd
– Het Innovatiebox tarief zal van 5% naar 7% worden verhoogd
– De beperking van de afschrijving van gebouwen voor eigen gebruik zal worden aangepast naar 100% van de WOZ-waarde in plaats van het huidige 50%
– De voorwaartse verrekening van verliezen (carry forward) wordt beperkt van het huidige negen jaar naar zes jaar
– De dividendbelasting zal (gedeeltelijk) worden afgeschaft en het plan is ook om gedeeltelijk bronheffingen op rente en royalty’s in te voeren

  • Directe beleggingen in vastgoed zal voor fiscale beleggingsinstellingen vanaf 2020 niet meer zijn toegestaan

Enkele overige aanpassingen
– Het tarief voor de BTW zal van 6% naar 9% stijgen
– De Belastingdienst zal worden versterkt op het gebied van de informatiepositie en opsporingscapaciteit
– Voor bedrijven die investeren in duurzaamheid zal er een korting komen op de verhuurderheffing

https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst