Skip to main content
Blog

Prinsjesdag: na een afname van inkeerders nu dan echt een einde?

By 20 september 2017No Comments

Lange tijd was het mogelijk om boetevrij in te keren (het alsnog op tijd en voordat de belastingdienst de belastingplichtige op het spoor is correct en volledig aangifte doen van niet aangegeven spaargeld et cetera). Sinds enkele jaren is het boetevrij inkeren in bepaalde gevallen slechts mogelijk voor de eerste twee jaren nadat de onjuiste belastingaangifte is gedaan.

In de praktijk werd al verwacht dat de boetevrije periode (voor het inkeren) van twee jaar na het onjuist doen van aangifte zou vervallen. Inmiddels is na de gisteren (tijdens prinsjesdag) verschenen voorstellen die vanaf 1 januari 2018 zullen gelden duidelijk dat inkeer niet meer boetevrij is. Dit betekent dat belastingplichtigen die binnen twee jaar alsnog vrijwillig inkeren in beginsel een vergrijpboete opgelegd krijgen. Een vergrijpboete wordt ook opgelegd aan toeslaggerechtigden die opzettelijk of grofschuldig onjuiste of te laat juiste informatie aan de Belastingdienst/Toeslagen hebben verstrekt met betrekking tot hun recht op toeslag. Bij het ontbreken van opzet of grove schuld wordt aan de toeslaggerechtigde een verzuimboete opgelegd.

Verder is duidelijk dat ook na inkeer strafvervolging mogelijk wordt! Indien aan bepaalde criteria wordt voldaan zal dan ook na het vrijwillig inkeren (vrijwillig verbeteren van een onjuiste aangifte) een strafvervolging kunnen volgen!

Het is gelet op het voorgaande te voorspellen dat vanaf 1 januari 2018 veel belastingplichtigen die spijt hebben en graag willen inkeren minder snel vrijwillig zullen inkeren.

Enkele citaten uit de Memorie van Toelichting:

Afschaffing van de inkeerregeling in de fiscaliteit betekent een strengere aanpak en minder coulance voor de overtreder die zich uiterlijk twee jaar na het begaan van de opzettelijke of grofschuldige overtreding meldt bij de inspecteur. Die overtreder zal ook ter zake van belastingjaren waarvoor hij uiterlijk twee jaar nadat hij een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan of aangifte had moeten doen alsnog aan zijn fiscale verplichtingen voldoet, een vergrijpboete worden opgelegd. […]

Ten slotte betekent afschaffing van de inkeerregeling dat de overtreder in bepaalde gevallen, overeenkomstig de in het Protocol aanmelding en afdoening van fiscale delicten en delicten op het gebied van douane en toeslagen (Protocol AAFD) opgenomen richtlijnen, voor strafrechtelijke vervolging in aanmerking kan komen.

Voor nadere informatie over de maatregelen lees:  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/19/overige-fiscale-maatregelen-2018

Of neem contact op.