Skip to main content
Algemeen

Consultatie nieuwe invorderingsmaatregelen ter bestrijding van ‘belastingontduiking’

By 21 september 2017No Comments

Staatssecretaris Wiebes heeft op 20 juli 2017 een wetsvoorstel ter consultatie aangeboden. Het wetsvoorstel beoogt bepaalde vormen van ‘belastingontduiking’ strenger aan te pakken. Het voorstel bevat vier invorderingsmaatregelen waarmee de Belastingdienst verhaal constructies beter kan bestrijden. Twee van deze maatregelen verruimen de mogelijkheid om derden aansprakelijk te stellen voor belastingschulden van anderen. De twee andere maatregelen moeten enkele belemmeringen voor aansprakelijkstelling wegnemen.

De maatregelen die worden voorgesteld versterken de positie van de Belastingdienst sterk. Zo wordt een terughaalmogelijkheid van schenkingen aan begunstigden en liquidatie-uitkeringen aan aandeelhouders mogelijk gemaakt (vergelijkbaar met de actio pauliana); wordt de omvang van de aansprakelijkheid van erfgenamen verhoogd; een aanvullende alternatieve wijze van bekendmaking van een belastingaanslag opgelegd aan een rechtspersoon die (vermoedelijk) is opgehouden te bestaan; en, additionele informatieverplichtingen opgelegd aan de vermoedelijke aansprakelijke.

De voorstellen gaan ook in op de vraag in hoeverre de rechtszekerheid en rechtsbescherming worden gewaarborgd. Deze verdient echter zeker verbetering!

Meer weten? Lees hier de consultatie documenten: https://www.internetconsultatie.nl/aanpakbelastingontduiking

Of nog makkelijker neem contact op!