Skip to main content
Algemeen

Nieuwe fiscale maatregelen voor goede doelen in aantocht!

By 15 oktober 2019No Comments

De complexiteit rondom giftenaftrek en ANBI’s neemt verder toe.

De staatssecretaris van Financiën heeft in een Kamerbrief van maart 2019 de wens geuit om wijzigingen aan te brengen op de fiscale behandeling van giften en goede doelen. De wijzigingen zouden per 1 januari 2021 in werking moeten treden en kunnen grote impact hebben voor ANBI’s.

Het gaat om de volgende wijzigingen, namelijk:

  • de aftrek van contante giften wordt afgeschaft;
  • invoering eis dat grote giften in natura getaxeerd worden;
  • de automatische status van ANBI voor overheidsinstellingen wordt aangepast;
  • de ANBI-status wordt geweigerd bij strijdigheid met de Grondwet;
  • de vereiste liquidatiebepaling voor ANBI’s wordt versoepeld;
  • er komen regels om het bestedingscriterium te verduidelijken; en,
  • het zal mogelijk worden om een vast uitkeringspercentage te hanteren.

In een van mijn hand verschenen blog op fiscaalconsult.nl ga ik hier nader op in. Lees meer!