Skip to main content
AlgemeenBlog

Navorderen verzwegen buitenlands spaarvermogen

By 27 maart 2017No Comments

Hoe lang heeft de fiscus nu de tijd om verzwegen buitenlands spaarvermogen na te vorderen?

Het antwoord op deze vraag blijkt niet altijd even voor de hand liggend. Normaal is het zo dat de belastingdienst een in het buitenland opgekomen belast inkomen(sbestanddeel) of vermogen(sbestanddeel) nog 12 jaar kan navorderen. In binnenlandse situaties is dit normaliter 5 jaar.

In een recente zaak voor het Hof Den Haag oordeelt deze in navolging van de rechtbank dat de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar in nog meer bepaalde buitenlandsituaties niet van toepassing is. Dit betekent dat de belastingdienst in meer situaties minder tijd heeft (namelijk 5 jaar) om na te vorderen.

De casus was als volgt:
Een ondernemer drijft samen met zijn echtgenote een ijssalon. In 2005 storten zij € 60.000 op een Luxemburgse bankrekening. Zij hebben het vermogen (inclusief voormelde storting van € 60.000) op deze bankrekening (net als hun andere in Luxemburg aangehouden bankrekeningen) niet aan de belastingdienst opgegeven. In 2014 besluiten de ondernemer en zijn echtgenote met betrekking tot deze bankrekeningen in te keren. Met betrekking tot voormelde € 60.000 gaan zij echter in beroep omdat zij vinden dat met betrekking tot deze € 60.000 de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar niet geldt. Hof Den Haag is het daarmee eens en oordeelt dat de verlengde navorderingstermijn niet van toepassing is. Immers, hier heeft een ondernemer zijn in Nederland behaalde verzwegen omzet naar een buitenlandse bankrekening overboekt. Het Hof geeft aan dat het in Nederland verdiend inkomen waarop de belastingdienst door gebruik te maken van controlemiddelen binnen de normale navorderingstermijn van 5 jaar zicht had kunnen krijgen. Doordat de belastingdienst deze controlemiddelen niet heeft gebruikt en geen zicht heeft gekregen in die stortingen komt voor rekening van de belastingdienst. De verlengde navorderingstermijn van 12 jaar geldt dan ook niet voor de stortingen van € 60.000 in Luxemburg die hun oorsprong hebben uit de in Nederland behaalde inkomsten.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument…