Skip to main content
Algemeen

Leerstuk van de kenbare fout ook van toepassing op onherroepelijke beschikkingen

By 11 november 2020No Comments

In het kort volgt uit de schrijf- en tikfoutenjurisprudentie dat indien het voor de belastingplichtige onmiddellijk duidelijk is dat de vastgestelde aanslag onjuist is, de inspecteur kan navorderen zonder dat deze over een nieuw feit beschikt. Die onjuistheid van de vastgestelde aanslag moet dan wel het gevolg zijn van een fout in de administratieve verwerking. De fout moet voor de belastingplichtige redelijkerwijs kenbaar zijn. Het moet gaan om “schrijf- en tikfouten”.

Dit leerstuk van de kenbare fout wordt meestal toegepast bij geschillen over de vraag of een navorderingsaanslag terecht is opgelegd.

Op 8 september 2020 oordeelde de rechtbank Noord-Holland in een zaak waarbij onder andere de vraag aan de orde kwam of het leerstuk van de kenbare fout ook voor onherroepelijke beschikkingen geldt.

In een artikel in het fiscaal advies magazine ga ik nader in op deze uitspraak.

In het kort constateer ik in het artikel dat het leerstuk van de kenbare fout in de onderhavige zaak door de rechtbank bij een ander soort beschikking wordt toegepast namelijk een beschikking geruisloze inbreng met terugwerkende kracht. Belanghebbende had in die zaak redelijkerwijs kunnen en moeten begrijpen dat de beschikking fout was en daarom mocht de inspecteur de beschikking herzien. Op basis van de feiten en omstandigheden in die zaak vind ik dat op zichzelf begrijpelijk.