Skip to main content
AlgemeenBlog

Europese Commissie komt vandaag met voorstel melding belastingconstructies

By 21 juni 2017No Comments

Na verschillende belastingontwijkingsaffaires, zoals Panama Papers en de Bahama Leaks, heeft de Europese Commissie haar strijd tegen belastingontwijking opgevoerd. In dat kader zal de Europese Commissie vandaag met voorstellen komen die aan tussenpersonen (zoals belastingadviseurs, accountants en advocaten) de verplichting opleggen om de door die tussenpersonen voor hun klanten ontwikkelde buitenlandse fiscale constructies verplicht bij hun belastingdienst te melden. Deze informatie over die constructies wordt dan via een centrale databank uitgewisseld tussen de fiscale autoriteiten van de verschillende lidstaten.

Indien de betreffende tussenpersoon gebonden is aan een beroepsgeheim, of niet in de EU is gevestigd dan zal de meldingsplicht op de belastingplichtige komen te rusten.

Enkele landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Portugal, kennen al een meldingsplicht voor nieuwe belastingconstructies.

Nadere informatie volgt!