Skip to main content
Algemeen

Door bv aangekochte en verkochte panden: voorraad of bedrijfsmiddel?

By 8 november 2018No Comments

Voor de bepaling van de winst voor de IB en de Vpb is de kwalificatie van door een ondernemer gehouden onroerend goed van belang. Globaal kan een door een ondernemer gehouden pand worden aangemerkt als bedrijfsmiddel (als vast activum) of als voorraad (als vlottend activum). Ingevolge artikel 3.30 Wet IB 2001 is een bedrijfsmiddel een goed dat voor het drijven van een onderneming wordt gebruikt. Het onderscheid tussen kwalificatie als bedrijfsmiddel en voorraad is van belang nu over bedrijfsmiddelen kan worden afgeschreven en voorraden jaarlijks worden gewaardeerd. Voorts is dit onderscheid van belang voor de vraag of de herinvesteringsreserve kan worden toegepast: namelijk op bedrijfsmiddelen.

Rechtbank Noord-Holland heeft op 19 oktober 2018 (16/2912, ECLI:NL:RBNHO:2018:9191) uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag aan de orde kwam in hoeverre door een belastingplichtige ondernemer (een bv) gekochte en verkochte panden als bedrijfsmiddel of als voorraad waren aangehouden. Voorts werd – voor zover de panden als bedrijfsmiddelen moeten worden aangemerkt – de vraag opgeworpen of de herinvesteringsreserve voor elk pand bij aankoop en verkoop kan worden gemuteerd.

Lees meer op:

https://professional.fiscaaltotaal.nl/Content/Pages/viewnieuws.aspx?id=nw_8514533.aspx

Brondatum: 7 november 2018