Skip to main content

Invordering

Ondernemingsrecht & civiele geschillen

Contractuele geschillen komen in de praktijk veelvuldig voor en kunnen erg vervelend zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering en soms zelfs een bedreiging vormen voor uw onderneming. Bij contractuele geschillen kunt u denken aan koopovereenkomsten, financieringsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht of franchiseovereenkomsten. Achteraf kunnen contractspartijen bijvoorbeeld een geschil hebben over hetgeen precies is overeengekomen, dan wel overeenkomstig de afspraken is geleverd dan wel of al dan niet is voldaan aan bepaalde voorwaarden waardoor een garantie kan worden ingeroepen.

Laghmouchi Law heeft ruime ervaring en gedegen kennis op het gebied van contractuele geschillen en zet deze kennis en kunde graag voor u in om zo snel mogelijk tot een optimaal resultaat te komen. Uiteraard kunt u de kennis en kunde van het kantoor ook inzetten om overeenkomsten te beoordelen alvorens u deze aangaat.