advocatenkantoor Laghmouchi Law

Laghmouchi Law richt zich op het (nationale en internationale) fiscale recht en de ondernemingsgerichte praktijk. 
            Laghmouchi Law heeft solide ervaring met het adviseren van particulieren, algemeen nut beogende instellingen (ANBI's), het MKB en multinationale ondernemingen die actief zijn in verschillende jurisdicties, regio’s en sectoren.

            Laghmouchi Law adviseert ondernemers bij (internationale) financierings-, leasing-, en licentieactiviteiten, fusies en overnames, verschillende soorten fondsstructuren en de dagelijkse 
            ondernemingsactiviteiten of overige transacties. Laghmouchi Law adviseert ook algemeen nut beogende instellingen en particulieren. Indien nodig staat Laghmouchi Law ondernemers, ANBI's en bestuurders met raad en daad bij in fiscale, bestuursrechtelijke, contractuele en ondernemingsgerelateerde procedures.

            Met Laghmouchi Law aan uw zijde kunt u zich volledig op uw kernactiviteiten richten.

 

Ondernemingsrecht

Vanaf het allereerste idee heeft een ondernemer behoefte aan een fiscale en ondernemingsrechtelijke sparringpartner.

Laghmouchi Law en de advocaten en partners van kantoren waar Laghmouchi Law regelmatig mee werkt begeleiden starters en ervaren ondernemers, ANBI's en particulieren door de oerwoud van relevante wetten en regelgeving. Zo bent u onder meer voor juridisch advies bij financiële transacties, fusies en overnames, samenwerkingsverbanden en overige transacties en (des-) investeringen bij Laghmouchi Law aan het juiste adres.

FISCAAL

Ondernemers willen voorzien worden van praktische, concrete en zuivere oplossingen die bijdragen aan een gezonde onderneming. ANBI's willen zich kunnen richten op hun kernactiviteiten: het op een efficiente en correcte wijze voortzetten van hun algemeen nuttige activiteiten. Tegelijkertijd wensen bestuurders en particulieren correct en toegankelijk advies en bijstand bij eventuele geschillen.

Laghmouchi Law heeft uitgebreide (inter-) nationale kennis en ervaring opgedaan. Met het frequent contact via een professioneel netwerk van externe specialisten kan Laghmouchi Law u een totaaloplossing voor uw vragen bieden. Zo kunt u ook voor nationale en multinationale herstructureringen en reorganisaties, fiscale due diligence, fiscaal advies op en de controle van juridische (transactie-) documentatie, het opzetten van fiscaal efficiënte structuren, het doen van (des-) investeringen, bij het onderhandelen met en het voeren van fiscale procedures tegen de belastingdienst bij Laghmouchi Law terecht.

BESTUURSRECHT

Het komt regelmatig voor dat ondernemers, ANBI's en bestuurders behoefte hebben aan advies en bijstand bij bestuursrechtelijke en toezichtrechtelijke aangelegenheden.

Laghmouchi Law staat klaar om u van proactief advies te voorzien en waar nodig de handelingen en besluitvorming van de overheidsinstantie (eventueel voor de rechter) ter discussie te stellen.

 • DILIGENCE  
  IS THE MOTHER OF GOOD LUCK.

  Benjamin Franklin
 • WITHOUT ACTION,  
  YOU AREN’T GOING ANYWHERE.

  Mahatma Gandhi

Diensten

ALGEMEEN ONDERNEMINGSRECHTELIJK EN FISCAAL ADVIES2

U wordt als ondernemer iedere dag met nieuwe uitdagingen geconfronteerd. Uitdagingen van juridische en fiscale aard, bij dagelijkse (rechts-)handelingen, in relatie tot werknemers, cliënten, investeerders, de overheid of overige partijen. 

 

U loopt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) dagelijks tegen diverse fiscale en juridische vraagstukken aan. Zijn de statuten van uw instelling nog op orde? Loopt u door uw huidige of de voorgenomen activiteiten het risico uw ANBI-status te verliezen? Wenst u met andere ANBI's of commerciele partijen samen te werken en bent u onzeker over de fiscale (en juridische) gevolgen? 

Laghmouchi Law staat u met raad en daad bij zodat u die fiscale en juridische uitdagingen met de juiste voorbereiding effectief kunt aanpakken.

Transactiegerelateerd ondernemingsrechtelijk en fiscaal advies

U richt zich graag op uw kernactiviteiten, kerndoelstellingen en tot het sluiten van transacties. Wanneer u krachten bundelt met andere ondernemers of ANBI's, een onderneming of activiteiten van een andere ANBI overneemt of afstoot of een andere transactie aangaat wilt u echter de juridische aspecten niet uit het oog verliezen. Zonder de noodzakelijke aandacht kunnen belastingen een flink obstakel vormen in een transactie of mogelijk zelfs het voortbestaan van uw onderneming of ANBI.

Met de geïntegreerde fiscale en ondernemingsrechtpraktijk van Laghmouchi Law waarbij met externe gekwalificeerde ondernemingsrechtelijke en fiscale freelance professionals wordt gewerkt kan op een flexibele wijze doch ook op kwalitatief hoogstaand niveau waarde worden toegevoegd aan uw transacties.

ONDERNEMINGSRECHTELIJKE EN FISCALE GESCHILLEN

Het handhaven van een gezonde juridische organisatiestructuur is een must en het betalen van belasting een verplichting. 

Externe fiscale aangifte kantoren waar Laghmouchi Law veel ervaring mee heeft kunnen u van dienst zijn bij uw aangifteverplichtingen.

 

Met de solide juridische adviezen van Laghmouchi Law voorkomt u dat u, uw onderneming of ANBI in een kwetsbare positie komt ten opzichte van uw contractuele partners. Met de fiscale adviezen van Laghmouchi Law voorkomt u dat u zwaarder belast wordt en toch binnen de kaders van de wet blijft. Voor het geval discussies met fiscale autoriteiten niet vermeden kunnen worden, staat Laghmouchi Law (indien nodig met externe adviseurs) klaar om uw belangen adequaat te behartigen.

NETWERK PARTNER VOOR ANDERE ONDERNEMINGSPRAKTISCHE EN COMPLIANCE BEHOEFTEN

Als cliënt van Laghmouchi Law heeft u toegang tot een breed netwerk van onafhankelijke externe freelance professionals. Laghmouchi Law werkt geregeld met nationale als internationale consultancy, trust-, accountants-/administratie-, en advocatenkantoren samen. Laghmouchi Law werkt met oplossingspartners die op basis van een mix van expertise, ondernemingscultuur en diversiteit passen bij de concrete wensen van de ondernemer, ANBI of particulier.

Laghmouchi Law is uiteraard graag bereid om het contact met nationale en internationale dienstverleners te coördineren zodat u zich op uw kernactiviteiten kunt blijven richten.

Team

SAMAD LAGHMOUCHI

advocaat die ontzorgt en oplost

SAMAD LAGHMOUCHI - ADVOCAAT BELASTINGKUNDIGE

Samad Laghmouchi studeerde Economisch publiek- en bedrijfsrecht en Fiscaal recht aan de Universiteit Utrecht. Na het afronden van zijn studie werkte hij als internationale belastingadviseur bij Deloitte en docent (internationaal) fiscaal recht bij de Universiteit Leiden. Vervolgens heeft hij een MBA afgerond aan de Universiteit van Amsterdam Business School (specialisatie corporate social responsibility). 

Hij heeft ook als politiek - juridisch adviseur gewerkt bij TNT Post op zowel nationaalrechtelijke, Europeesrechtelijke en internationaalrechtelijke aangelegenheden. Hij heeft daarna jaren internationale ervaring opgedaan bij advocatenkantoor Norton Rose LLP in Amsterdam en de post-academische opleiding fiscale advocatuur aan de Universiteit Leiden "cum laude" afgerond. 

Voordat hij het kantoor Laghmouchi Law oprichtte heeft hij nog als internationaal fiscaal adviseur gewerkt bij Ernst & Young in Koeweit en aldaar gewoond. Samad heeft verschillende wetenschappelijk artikelen geschreven en aan verschillende boeken meegewerkt. Hij verzorgt nog regelmatig workshops en colleges (in het bijzonder binnen het fiscale rechtsgebied) en schrijft nog regelmatig (mee aan) juridische en fiscale artikelen en commentaren. 

Lidmaatschappen:

 • Nederlandse Orde van Advocaten
 • Adviescommissie belastingrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten
 • Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen
 • AIJA (International Association of Young Lawyers)
 • Vereniging voor Belastingwetenschap
 • DILIGENCE  
  IS THE MOTHER OF GOOD LUCK.

  Benjamin Franklin
 • WITHOUT ACTION,  
  YOU AREN’T GOING ANYWHERE.

  Mahatma Gandhi

Cases

GRENSOVERSCHRIJDENDE INVESTERING

Cliënt drijft een solide onderneming en een nieuwe ondernemingskans in het buitenland komt voorbij. Cliënt heeft wat richting nodig op wat de juridische en fiscale aspecten zijn van het ondernemen over de grens.

Laghmouchi Law leverde en zette bovendien een extra stap door de klant in contact te brengen met buitenlandse partners voor lokaal advies.

HERSTRUCTURERING EN REORGANISATIES

Sinds geruime tijd heeft cliënt een gezonde nationale voedingsonderneming. Cliënt wenst een stap te zetten naar nieuwe uitdagende markten in de voedingsindustrie en zoekt begeleiding bij het gereed maken van de ondernemingsstructuur op deze nieuwe stap.

Laghmouchi Law analyseerde de huidige ondernemings- en groepsstructuur en legde de huidige status van de structuur uit. Laghmouchi Law adviseerde op mogelijke alternatieven om te reorganiseren om voorbereid nieuwe ondernemingsactiviteiten te verrichten in een andere sector.

APA / ATR / VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Cliënt is een grote buitenlandse multinational. Cliënt heeft een grote hoeveelheid kapitaal nodig voor haar ondernemingsactiviteiten en toekomstige investeringen. Cliënt verlangt tevens zekerheid vooraf over de (fiscale) kosten.

Laghmouchi Law heeft succesvol een vaststellingsovereenkomst (APA) uit onderhandeld met de belastingdienst waardoor de cliënt zekerheid kreeg over de kosten. Voorts heeft Laghmouchi Law na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst een vinger aan de pols gehouden om ervoor te zorgen dat de afspraken met de belastingdienst werden nageleefd.

OVERIGE CASUS UIT DE PRAKTIJK

 • procederen tegen onterecht opgelegde belastingaanslagen of terugvorderingen;
 • adviseren en procederen ter zake het verkrijgen of behouden van de ANBI-status;
 • adviseren bij samenwerkingsverbanden (joint ventures);
 • procederen bij incasso- en aansprakelijkheidsgeschillen;
 • adviseren bij fusies en overnames. 

GET CONNECTED

NEEM CONTACT OP

Adres

Niasstraat 1

3531WR | Utrecht

Telefoon

0302919920

0646343596

E-mail

info@laghmouchilaw.nl